Max. tarieven NZA GZ-psycholoog 2022

Tarievenlijst NZA Gz psycholoog 2022
Prestatiecode Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog Tarief
in €
CO0042 Diagnostiek 5 minuten 35,56
CO0172 Diagnostiek 15 minuten 61,31
CO0302 Diagnostiek 30 minuten 101,78
CO0432 Diagnostiek 45 minuten 142,31
CO0562 Diagnostiek 60 minuten 163,37 (meest gangbaar in onze praktijk)
CO0692 Diagnostiek 75 minuten 199,03
CO0822 Diagnostiek 90 minuten 244,07
CO0952 Diagnostiek 120 minuten 351,55

Prestatiecode Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog Tarief in €
CO0107 Behandeling 5 minuten 27,91
CO0237 Behandeling 15 minuten 49,89
CO0367 Behandeling 30 minuten 85,16
CO0497 Behandeling 45 minuten 120,99 (meest gangbaar in onze praktijk)
CO0627 Behandeling 60 minuten 143,71 (meest gangbaar in onze praktijk)

CO0757 Behandeling 75 minuten 176,88
CO0887 Behandeling 90 minuten 216,11
CO1017 Behandeling 120 minuten 317,73

Prestatiecode Overige Prestaties en Toeslagen Tarief in €
OV0007 Intercollegiaal overleg kort Setting ambulant kwaliteitsinstituut sectie II 22,18
OV0008 Intercollegiaal overleg lang Setting ambulant kwaliteitsinstituut sectie II 67,62
OV0012 Niet basis-pakket consult.