Max. tarieven NZA GZ-psycholoog 2023

Tarievenlijst NZA Gz psycholoog 2023
Prestatiecode Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog Tarief
in €
CO0042 Diagnostiek 5 minuten 37,87
CO0172 Diagnostiek 15 minuten 65,19
CO0302 Diagnostiek 30 minuten 108.04
CO0432 Diagnostiek 45 minuten 151,07
CO0562 Diagnostiek 60 minuten 173,40 (meest gangbaar in onze praktijk)
CO0692 Diagnostiek 75 minuten 211,34
CO0822 Diagnostiek 90 minuten 259,01
CO0952 Diagnostiek 120 minuten 373,08

Prestatiecode Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog Tarief in €
CO0107 Behandeling 5 minuten 29,68
CO0237 Behandeling 15 minuten 52,99
CO0367 Behandeling 30 minuten 90,36
CO0497 Behandeling 45 minuten 120,99 (meest gangbaar in onze praktijk)
CO0627 Behandeling 60 minuten 143,71 (meest gangbaar in onze praktijk)

CO0757 Behandeling 75 minuten 187,76
CO0887 Behandeling 90 minuten 229,30
CO1017 Behandeling 120 minuten 337,14

Prestatiecode Overige Prestaties en Toeslagen Tarief in €
OV0007 Intercollegiaal overleg kort Setting ambulant kwaliteitsinstituut sectie II 23,58
OV0008 Intercollegiaal overleg lang Setting ambulant kwaliteitsinstituut sectie II 71,88
OV0012 Niet basis-pakket consult 124,16