Werkwijze

Wat kunt u verwachten

U meldt zich aan via de website (kopje Aanmelden) en daarop ontvangt u een telefoontje waarin we inschatten of u met uw vraag bij de praktijk terecht kunt. Zodra er ruimte is in de agenda plannen we een afspraak in voor de Intake. In het intakegesprek inventariseren we uw klachten en belangrijke informatie om uw klachten beter te begrijpen waarna er gezamenlijk een plan gemaakt zal worden om uw doelen en wensen te behalen.

In dat behandelplan bepalen we naast de doelen ook de werkwijze. In samenspraak plannen we meerdere afspraken vooruit. Na een aantal sessies gaan we evalueren of de ingeslagen weg nog steeds de juiste is.
Van u wordt een actieve houding gevraagd waarbij u ook zelf verantwoordelijkheid draagt voor het behalen van de doelen.