Individueel

Wat kunt u verwachten bij de individuele gesprekken

Na het intakegesprek gaat u samen met de therapeut een of meerdere doelen stellen waaraan u wilt werken. Het is prettig om een doel te hebben en het geeft structuur aan de gesprekken. Doelen kunnen bijvoorbeeld gaan over het verkrijgen van inzicht, het veranderen van gedrag, het leren omgaan met gevoelens, het leren omgaan met moeilijke situaties of het verkrijgen van nieuwe vaardigheden.

Vervolgens bespreekt u met de therapeut hoe gewerkt wordt om deze doelen daadwerkelijk te bereiken. Ook wordt samen afgesproken hoe vaak de sessies plaats zullen vinden.
Vaak werken we met opdrachten die we aan u meegeven. De opdrachten helpen u in het dagelijkse leven toe te passen wat u in de therapie bespreekt en leert. Na een aantal sessies gaan we evalueren of de ingeslagen weg nog steeds de juiste is.
Van u wordt een actieve houding gevraagd waarbij u ook zelf verantwoordelijkheid draagt voor het behalen van de doelen.

Ook kan er gebruik gemaakt worden van E-health (internettoepassing binnen de therapie). Dit kan dan voor enkele of meerdere sesies. De praktijk beraadt zich nog op hoe dit precies ingezet kan worden.