Werkwijze

Onze werkwijze

Wij zijn geschoold in de meest effectieve, wetenschappelijk onderzochte methodieken. We blijven echter wel flexibel en creatief. Belangrijk is dat we in staat zijn om bij elk persoon te kijken naar wat het beste hij hem of haar past.

We beseffen dat het kort beschrijven van therapievormen geen compleet beeld geeft van hoe de therapie verloopt en wat het inhoudt. Toch willen we het u niet onthouden omdat in het zoeken naar een juiste therapeut de naam van een therapievorm wel kan helpen.

De therapievormen die wij hanteren zijn:

Cognitieve gedragstherapie
Mindfulness
EMDR
Transactionele analyse
Hypnose
Lichaamsgerichte Psychotherapie en Coaching

E-Health

E-health is therapie met gebruik van internet. Er zijn verschillende behandelprotocollen speciaal gemaakt zijn voor gebruik van internet.  Te noemen opties zijn: grip op je dip, slaap lekker of kleur je leven. De praktijk beraadt zich op het gebruik van fearfighter en beating the blues. E-health kan dan een onderdeel uitmaken van de  behandeling bij Praktijk Vandaag.

Meten is weten

Aan het begin en aan het einde van de behandeling wordt er een klachtenmeting gedaan mbv een vragenlijst, de zgn ROM meting. Dit gebeurt digitaal en met behulp van een login code vult u deze vragenlijst in, dit vergt ongeveer 10-15 minuten van uw tijd. De praktijk maakt hiervoor gebruik van de diensten van Reflectum, www.reflectum.nl

Uitgangspunt in onze behandelingen is het heden, het hier en nu. Samen kijken we hoe u met uw huidige kwaliteiten en beperkingen de gewenste doelen kunt bereiken. Indien gewenst kan overleg met andere betrokken partijen zoals de familie/partner, de huisarts, de bedrijfsarts of de werkgever een vast onderdeel van de begeleiding zijn. Contact met derden vindt nooit zonder uw toestemming plaats.