Aanmelden/Sign in

Aanmelden gaat via de beveiligde cliëntportal, klik op onderstaande link:

Sign in via the secured clientportal, click on the link below

https://vandaag.crsinternet.nl/crs/public/aanmelden/Default

Er verschijnt dan een formulier met onder andere een aantal vragen betreffende de reden van uw aanmelding en de aard van uw klacht(en). U ontvangt een mail ter bevestiging en er wordt  z.s.m. contact met u opgenomen.

Leest u onderstaande teksten om goed geïnformeerd te zijn over de regels rondom behandeling

Huisregels van de praktijk: https://praktijkvandaag.nl/bereikbaarheid-en-huisreglementen/

Folder over wat u moet weten als u in behandeling gaat bij een psycholoog; https://lvvp.info/wp-content/uploads/2021/12/LVVP-clie%CC%88nten-folder-2022-digitaal-DEF.pdf

Meenemen naar het eerste gesprek

U neemt een verwijskaart/brief van de huisarts en een Identiteitsbewijs naar het eerste gesprek.