Generalistische Basis GGZ

De praktijk biedt psychologische dienstverlening in het kader van de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). In overleg met de huisarts en uw psycholoog wordt duidelijk of uw vraag en klacht in de GBGGZ thuishoort of in de Specialistische GGZ (SGGZ). In dit laatste geval dan kunt u met uw huisarts en psycholoog kijken waar u deze SGGZ hulp kunt vinden.

Wat is de generalistische basis-ggz?

Een behandeling start als er sprake is van een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren. Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel.

Wat is de specialistische ggz?

Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. Een multidisciplinair team behandelt veelal deze patiënten met complexe stoornissen of stoornissen met een duidelijk risico voor de cliënt of zijn/haar omgeving.

Voor behandeling in de gespecialiseerde GGZ, is ook een verwijzing van de huisarts nodig. Zoveel mogelijk wordt gestreefd naar ambulante behandeling van de patiënt. Als de behandeling in de gespecialiseerde GGZ niet (meer) nodig is, wordt de patiënt overgedragen aan de huisarts.