Reïntegratie

Werkgerelateerde problematiek en Reintegratie

Werk geeft zekerheid, structuur, inkomen, inspiratie en mogelijk zelfs vreugde en zingeving. Soms echter is werk een bron van stress en kan je door werkomstandigheden allerlei psychische klachten en fysiek ervaren klachten ontwikkelen. Vaak ook spelen eigenschappen van jezelf hierin ook een rol. Zo kun je een enorme perfectionist zijn, dat is mooi als alles mee zit, maar ja tijdens een reorganisatie kan je als perfectionist behoorlijk gefrustreerd raken met stress als gevolg.

Een opeenstapeling en aaneenschakeling van stressvolle gebeurtenissen en situaties kan leiden tot overspanning of zelfs burn-out. Dan is een re-integratie traject behulpzaam op weer op het juiste spoor te komen. 

Bij uitval uit werk (overspanning, burnout)

Stap 1. Inventarisatie: De eerste stap is het in kaart brengen van welke omstandigheden hebben geleid tot uitval uit werk. Specifieke aspecten van het werk, privé-omstandigheden, persoonlijkheidsfactoren en eventueel achtergrond worden daarin samengebracht om tot begrip te komen van wat tot uitval uit werk heeft geleid.

Stap 2. Klachtenreductie; de tweede stap bestaat uit het verminderen van de meest acute klachten. Vaak is het aanleren van ontspanningstechnieken voldoende. Soms zijn er heftige zaken gebeurd die verwerkt moeten worden. Dit kan dan mogelijk met EMDR gedaan worden.

Stap 3. Sterker en weerbaarder worden: In deze fase word gewerkt aan wat je nodig hebt om sterk te kunnen blijven staan in je werk. Je kunt hierbij denken aan het vergroten van je relativerende vermogen, je minder laten leiden door negatieve en niet helpende gedachtepatronen (middels cognitieve therapie), het vergroten van je weerbaarheid (stellen van grenzen, assertiever zijn), beter leren plannen of zaken beter leren loslaten.

Stap 4. Een werkhervattingplan kan ontwikkeld worden en er kunnen afspraken gemaakt worden met werkgever, bedrijfsarts en evt andere partijen hoe dit plan zo goed mogelijk uitgevoerd kan gaan worden.

Stap 5. Re-integratie: In de fase ga je langzaam weer wennen aan werk, je wordt gecoached in het leren toepassen van wat je in de therapie hebt geleerd.

De opeenvolgende stappen zullen in de praktijk enigszins in elkaar over lopen.

Contact met bedrijfsarts en werkgever

Het kan zinvol zijn om een gesprek te organiseren waarbij meerdere partijen aanwezig zijn. Zo is het mogelijk dat ik als psycholoog aanwezig ben bij een gesprek met jou en je werkgever of bedrijfsarts. Soms is telefonisch contact van mij als psycholoog met de bedrijfsarts of werkgever erg nuttig om de voortgang en het re-integratieplan te bespreken. Dit gebeurt alleen in overleg met jou en met jou toestemming.