Afronding therapie

De therapie wordt afgerond als het gestelde doel is behaald of als u in de therapie voldoende handvatten heeft gekregen om zelf verder mee te kunnen. In overleg bepalen we of de therapie beëindigd kan worden.

De afronding bestaat uit een evaluatie die we tijdens het laatste gesprek doen en uit een tweetal vragenlijsten; een klachtenlijst en een tevredenheidsevaluatie.